Agrovet d.o.o., Žička br.8, 11000 Beograd, Tel: +381 11 28 36 031
ESERVIT AD3EB+TRACE ELEMENTS

Eservit

Rastvor za peroralnu primenu za sve vrste životinje


Perfektno izbalansirana formula sa visokokvalitetnim elementima. Koristi se za stimulisanje rasta i sprečavanje razvojnih bolesti. Vrlo efikasan protiv metaboličkih poremaćaja (diarea, trovanje hranom, promena ishrane i sistema hranjena).

Preporuka za primenu:

 

 

Prevencija deficita vitamina A, D3,E i b kompleksa.

Za stimulisanje rasta i razvoja, a posebno kod životinja sa visokim proizvodnim svojstvima (tov, proizvodnja jaja).

Pomaže kod stresnih stanja tokom vakcinacije, posle transporta, promena objekta i hrane.

Kod poremećaja metabolizma za vreme graviditeta, kod rahitisa, osteomalacie i poremećaja u reprodukciji.

Kao potpora u toku lečenja zaraznih i parazitskih bolesti.

Aplikacija i doziranje:

 

Rastvara se u vodi za piće tokom 3-5 dana na sledeći način:

Živina: 0,5-1 ml/ 1 litata vode za piće
Mlade životinje u periodu sisanja: 1-2 ml/1 litara vode za piće
Goveda, ovce, koze i konji : 30-50ml/100 litara vode za piće

Pakovanje:

 

Plastična boca a 1 litar i bočica od 20ml.

Izdaje se bez recepta.

 

logo