Agrovet d.o.o., Žička br.8, 11000 Beograd, Tel: +381 11 28 36 031
KONZUMNE KOKE

konzumna kokaU asortimanu naših proizvoda nalaze se i 18- to nedeljne koke nosilje za proizvodnju konzumnih jaja, rase LOHMANN BROWN i ISA BROWN. U toku odgoja koke nosilje dobijaju vakcine propisane odgovarajućim programom vakcinacije, drže se u odgovarajućem svetlosnom rezimu uz kvalitetnu negu i ishranu kako bi našim kupcima obezbedili siguran proizvod koji oni dalje eksploatišu za lične potrebe.