Agrovet d.o.o., Žička br.8, 11000 Beograd, Tel: +381 11 28 36 031
STRAST KA NAPRETKU

Preduzeće Agrovet d.o.o Beograd osnovano je novembra 1991 godine.Sediste preduzeca je na Crvenom Krstu ulica Žicka br 8. Program preduzeca uspesno obavlja 22 zaposlenih radnika različite kvalifikacione strukture gde 50% čine radnici visoke stručne spreme i 30% srednje stručne spreme. Osnovna delatnost preduzeca je proizvodnja jednodnevnih tovnih pilića u sopstvenoj inkubatorskoj stanici kapaciteta 2 000 000 kom na godišnjem nivou.

Branka MaslesaPored proizvodnje jednodnevnih pilića bavimo se odgojem i eksplatacijom roditeljskog jata COBB 500 i ROSS 308. Uvozom karantiniranjem i odgojem ćurića do 4 nedelje BUT BIG 6 i CONVERTER zadovoljavamo potrebe svojih kupaca a cca 10000 komada ostavljamo u intezivni tov za potrebe tržišta.

Sem proizvodnje jednodnevnih pilića,odgojem kokica,tovom ćurića preduzeće se bavi proizvodnjom 3% -tnih dodataka stočnoj hrani u mešaoni koja se nalazi u Pančevu.

Ceo nas asortiman robe distribuiramo preko naših kupaca a to su uglavnom veterinarske i poljoprivredne apoteke,veterinarske stanice, farme za tov pilića kao i druge trgovinske radnje u zemlji. Posedujemo vozila za prevoz robe pomoću kojih uspesno dostavljamo sve nase proizvode i u stalnom smo kontaktu sa našim kupcima.

 

Poljoprivredne apoteke veterinarski program

Agrovet logo
GDE SE NALAZIMO

Agrovet adresa